You are hereHrad a zámek Český Krumlov

Hrad a zámek Český Krumlov


Hrad a zámek Český Krumlov je monumentální českou památkou nacházející se v okresním městě Jihočeského kraje. Se svou rozlohou přes 6 ha vytváří druhý největší hradní a zámecký komplex v Česku (první je Pražský hrad) a ročně láká spousty místních i zahraničních turistů. Od roku 1989 je hrad a zámek národní kulturní památkou, v roce 1992 pak proběhl zápis na seznam Světového dědictví UNESCO.

Hrad a zámek Český Krumlov svým návštěvníkům nabízí možnost výběru ze dvou atraktivních prohlídkových tras, krom toho se však můžu pochlubit i unikátním barokním divadlem. To disponuje původním vybavením z roku 1766, mezi které patří třeba i jevištní technika, kostýmy a rekvizity. Jde o jedno z nejstarších barokních divadel zámeckého typu v Evropě. Lákadlem je pak i hradní muzeum, lapidárium a velkolepá zámecká věž.

Historie hradu a zámku Český Krumlov

Archeologické průzkumy dokázaly, že bylo návrší nad řekou Vltavou osídleno již v době bronzové, tedy v pravěku. První písemná zmínka pak pochází z roku 1240 a je součástí básně rakouského rytíře Ulricha z Lichtensteina. Původní hrad byl tedy pravděpodobně vystavěn v polovině třináctého století, a to pány z Krumlova, kteří byli příbuzní mocného rodu Vítkovců.

Roku 1302 však pánové z Krumlova vymřeli bez jakýchkoliv oficiálních potomků, celé panství tedy zdědili jejich příbuzní Rožmberkové. Ti na hradě působili více, než 300 let, za nichž panství zažilo asi ten největší rozkvět ve své historii. Ve druhé polovině 16. století se však rod poměrně dost zadlužil a Petr Vok z Rožmberka raději na přelomu let 1601 a 1602 celý komplex prodal císaři Rudolfu II.

Roku 1622 Ferdinand II. Habsburský krumlovský hrad a zámek věnoval Janu Oldřichu I. Eggenbergu, který potom ze zámku vytvořil reprezentativní barokní sídlo. Po vymření Eggenbergů roku 1719 panství získal knížecí rod Schwarzenbergů. Z nich je třeba zmínit zvláště Josefa Adama, který se zasloužil o rozsáhlou přestavbu celého areálu a rekonstrukci poničených částí. Schwarzenbergové však pomalu o hrad a zámek ztráceli zájem, místo přestávalo být atraktivní. Hrad a zámek přestal být postupem času trvale obýván a roku 1947 byl převzat do českého zemského vlastnictví. V roce 1950 se panství stalo majetkem československého státu.

Současný hrad a zámek Český Krumlov

Celý areál se skládá ze šesti hlavních nádvoří, přičemž právě to poslední je tvořeno rozlehlou zahradou. Hlavní dominantou celého komplexu je válcová věž, která je z části obklopena obytným palácem. Jádrem je tato věž gotická a je na ní vidět celý vývoj v průběhu staletí. Ve svém díle se o ní zmiňuje i Karel Čapek, který ji, lehce úsměvně, popisuje jako „nejvěžovatější věž ze všech věží“. Turisté mají navíc možnost vystoupat až na vrchol věže, kde se jim naskytne nádherný výhled do širého okolí.

Za návštěvu pak rozhodně stojí místní Hradní muzeum s instalací z 19. století. Interiéry disponují svítidly z minulých století, replikami starodávných vitrín i restaurovanými kachlovými kamny. V muzeu je k vidění kupříkladu opravdu propracovaný model hradu před renesanční rekonstrukcí, jež proběhla za vlády Viléma z Rožmberka. Dále muzeum samozřejmě nabídne možnost zhlédnutí cenných sbírek obrazů, soch, mincí a dalších důležitých relikvií.

Prohlídka hradu a zámku Český Krumlov

1. Prohlídková trasa I.

 • Zámecká kaple svatého Jiří
 • Renesanční hala
 • Dva renesanční pokoje
 • Erbovní chodba
 • Antecamera (předpokoj)
 • Kuchyně
 • Eggenberský sál
 • Barokní jídelna
 • Baldachýnový salon
 • Ložnice kněžny Eleonory Amálie Schwarzenbergové + orientální salonek + soukromá kaple
 • Šatna
 • Maškarní sál

2. Prohlídková trasa II.

 • Schwarzenberská galerie portrétů
 • Klasicistní pokoje
 • Pokoj s rytinami
 • Pokoj služebné
 • Hudební salonek
 • Ložnice knížete Josefa
 • Pokoj tapisérií
 • Maršálům pokoj
 • Schwarzenberské apartmá
 • Přijímací salonek
 • Salon s portrétem kněžny Eleonory
 • Kuřácký salonek
 • Příruční knihovna knížete
 • Jídelna
 • Kněžnin salonek
 • Kněžnina pracovna
 • Ložnice kněžny Eleonory
 • Pokoj komorné
 • Kněžnina šatna
 • Obrazárna

Jak si můžeme povšimnout, druhá prohlídková trasa je věnována především století devatenáctému, tedy hlavně období, ve kterém hrad a zámek spadal do vlastnictví rodu Schwarzenbergů. Tento okruh tedy ocení zejména ti, kteří si libují spíše v období moderních dějin. Méně se však hodí pro malé děti, které si spíše užijí první prohlídkovou trasu.

Poslat nový komentář

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování