You are hereZámek Dolní Kounice

Zámek Dolní Kounice


Hrad a zámek Dolní Kounice je výraznou dominantou nad stejnojmenným městečkem. Na úpatí hradního vrchu leží zřícenina kláštera Rosa Coeli (Růže nebeská), jemuž byl hrad až do roku 1527 oporou v dobách válečných a zázemím i správním centrem v dobách míru.

V komplexu budov, tvořících tuto zajímavou historickou památku, se spojuje v jeden celek architektura středověkého gotického hradu a renesančního zámku. Návštěvník zde objeví obranné dělové bašty se zámkovými střílnami, parkánovou chodbu, vysoké hradby se dvěma bránami, zbytky vodních příkopů a padacího mostu. Přestavba původního hradu v honosné renesanční sídlo započala za pana Jiřího Žabky z Limberka ve druhé čtvrtině 16. století. Ve snaze reprezentovat svůj úřad hlavního komořího království českého dal postavit unikátní samonosné točité schodiště z pískovce, na němž je každý schod originálně zdobený.

V roce 1622 koupil zámek Dolní Kounice, konfiskovaný v souvislosti se stavovským povstáním, rod Ditrichštejnů. Následující rok však vyhořel a byl ponechán v rozvalinách dalších téměř šedesát let. Po opravě počátkem 18. století sloužil již pouze jako sídlo správy panství a velkostatku. V roce 1856 přešel zámek Dolní Kounice sňatkem do majetku Herberštejnů a nebyl již příliš udržován. Během první poloviny 20. století, a zejména po roce 1948 komplex dále chátral.