Znojemský hrad

Původně zde stál gotický hrad Přemyslovců, vybudovaný na místě strážního hradiště z 11. století. Ten byl na počátku 18. století zbořen a na jeho základech byl postaven barokní, později klasicistně upravený zámek. Za války byl změněn na lazaret a po roce 1910 opraven pro muzejní účely. Součástí areálu je románská rotunda sv. Kateřiny s unikátními nástěnnými malbami (galerie Přemyslovců). V historických interiérech s malířskou výzdobou se nachází muzejní expozice z dějin Znojemska.

Zámek Kroměříž

Kroměříž získali roku 1110 olomoučtí biskupové. Jeden z nich, Bruno ze Schauenburku, si tu ve 13. století v místech slovanského hradiště nechal vybudovat gotický hrad. Na přelomu 15. a 16. století došlo k přestavbě hradu v renesanční sídlo s čtyřkřídlou budovou s velkou věží. Koncem třicetileté války, v roce 1643, byl zámek zpustošen švédskými vojsky a na jeho místě vybudován honosný raně barokní palác. Biskup Karel Liechtenštejn sem povolal z Vídně italské císařské architekty F. Luchese a G. P. Tencallu, kteří se podíleli i na dalších stavbách po požáru obnovovaného města.

Zámek Telč

Zámek Telč je rozsáhlý renesanční zámecký komplex ze 17. století, původně gotický hrad pánů z Hradce, postavený zejména podle plánů B. Maggiho z Arogna.

Hrad Loket

Loket je malebný gotický královský hrad, založený ve 13. století na místě starší románské stavby, rozšířený v době Václava IV. a upravený v 16. století. V 19. století byl hrad Loket částečně rozbořen. V objektu byla zřízena věznice, která sloužila od roku 1822 až do roku 1949.

Hrad Kost

Kost je jedním z nejvíce zachovalých středověkých hradů v České Republice. Oblíbená legenda praví, že hrad dostal jméno Kost, protože nebyl dobyt více než jednou, byl totiž stejně tvrdý jako kost. Původ hradu Kost se datuje do 14. století a stavba byla pravděpodobně započata Benešem z Wartenberka.

Hrad Houska

Dle jedné z legend se na Housce i v jejím blízkém okolí zjevuje postava v černé mnišské kápi bez obličeje, která bedlivě sleduje jak návštěvníky hradu, tak hrad jako takový. Ty, kteří by chtěli navštívit hrad v noci, nebo přenocovat v jeho těsné blízkosti. Již léta se říká, že pod hradní kaplí je brána do pekla. Někteří návštěvníci si stěžují na některých místech na náhlou nevolnost, slabost či závratě. Údajně někteří návštěvníci omdleli již na samém začátku prohlídky a tudíž nevstoupili ani dovnitř. Odešli i v případě, že vystáli frontu a měli zakoupené vstupenky.